Irmak Gültekin Foto_edited.jpg

Irmak Gültekin Uysal
Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin alt dalı mezunudur. “Experiences of Psychotherapists Who Work with Adult Syrian Refugees in the Presence of An Interpreter (Suriyeli Yetişkin Mültecilerle Tercüman Eşliğinde Çalışan Psikoterapistlerin Deneyimleri)” isimli tez çalışmasıyla uzmanlığını almıştır. Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde iki yıl kadar araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. ÇAPA Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı ve Nöropsikoloji Derneğinden “Temel Nöropsikoloji” ile “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” eğitimini ve stajını tamamlamıştır. 2015 yılından beri akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası kongrelerde araştırmacı olarak yer almıştır.

Klinik çalışmalarında düşünme tarzını ve pratiğinin büyük bir kısmını psikanalitik kuramlar çerçevesinde geliştirmekte ve sürdürmektedir. Psikodinamik yaklaşımla psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

2017 yılından beri, Bilim ve Gelecek Dergisi’nin “Kitapçıl” sayfalarında yazmaktadır.

İletişim: +90 (537) 914 65 82