top of page

Bireysel Psikolojik Destek Nedir?

Bireysel psikolojik destek, psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzmanlık eğitimini ve süpervizyon süreçlerini tamamlamış uzmanlar eşliğinde bilimsel araştırmalara ve farklı disiplinlerdeki teorik yaklaşımlara dayanarak yürütülen, müdahalesi “konuşma” olan ve bire bir yürütülen bir destek yöntemidir. Bu yöntemde uzman tarafından kişinin ihtiyaçlarının değerlendirilip gözetildiği düzenli görüşmeler gerçekleştirilir. Bu düzenli görüşmelerde kişinin kendisi, yaşamı ve ilişkileri hakkında merak ettiği, zorlandığı, engellendiğini hissettiği meseleleri daha derinlikli ve farklı bir anlayış ile ele almak amaçlanır. Bireylerin bir uzman eşliğinde yaşadıkları sorunları daha yakından araştırmaları, analiz etmeleri ve anlamlandırmaları; günümüzde veya geçmişte içinde bulundukları duruma yönelik farkındalıklarını artırmalarını, işlenmemiş meseleleri işlemelerini ve daha iyi baş etme mekanizmaları geliştirmelerini sağlayabilir. 

UniQus Psikoloji olarak kurumumuzda bireylerin kendi içlerinde yaşadıkları tıkanıklıkları çözebilmelerine, ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine ve yaşam kalitelerini artırabilmelerine yardımcı olmaya yönelik olarak psikolojik destek hizmeti vermekteyiz. Bireysel psikolojik destek görüşmelerimiz başvuran kişinin ihtiyacına göre haftalık sıklığının minimum bir görüşme olarak belirlendiği, her hafta sabit bir gün ve saatte yapılan görüşmelerdir.

Bireysel Psikolojik Destek Başvurunuzun Ardından…

UniQus Psikoloji ekibimizdeki tüm uzmanlar bilimsel temellere ve etik ilkelere bağlı kalarak psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Uzmanlarımız uzmanlaştıkları ekolde psikolojik destek hizmeti sunar.

Başvurunuz sırasında ekibimizden kiminle çalışmak istediğinizi belirtmediyseniz uygun uzmanlara yönlendirmeniz sağlanır ve yönlendirildiğiniz uzman tarafından size geri dönüş yapılır. Eğer spesifik bir uzman ile çalışmak istiyorsanız, başvurunuz uzmanın kendisine iletilir ve yeni bir çalışma için uygun yeri olması dahilinde bir görüşme zamanı belirlemek için sizinle iletişime geçilir. 

Bireysel görüşmeye başvuran kişinin ihtiyaçları ve bu süreçten beklentileri görüştüğü uzman tarafından değerlendirilerek süreç ile ilgili karşılıklı yol haritası çizilmektedir. Bu noktada kişinin nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduğu hassasiyetle değerlendirilmekte ve kendisine uygun olabileceği düşünülen çalışma önerilmektedir. 

Kişinin bireysel psikolojik destek görüşmelerine ek olarak psikiyatrik bir desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülürse kurumumuzla işbirliği içerisinde çalışan psikiyatrlara yönlendirmesi yapılır. UniQus Psikoloji bünyesindeki uzman klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlar, psikolojik hastalık olarak değerlendirilmeyen ilişki problemleri (eş, partner, arkadaş, ebeveynler ile olan ilişkisel problemler gibi), bir yakının kaybı, iş yaşamı, özel ve sosyal yaşamdaki stresli durumlar, uyum sorunları, çocukluk dönemindeki olumsuz yaşam olayları gibi yaşantısal konularda yetişkinlere ve ergenlere bireysel psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Merkezimizdeki uzmanlar yetkinlikleri, eğitimleri ve Türk Psikologlar Derneği’nin ilkeleri gereği bireysel destek amacıyla başvuran kişilere psikolojik tanı koymaz ve bu sebeple tanıya yönelik bir tedavi gerçekleştirmezler. Psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen durumlarda kişinin psikolojik rahatsızlığına yönelik olarak psikiyatristlerin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, danışanlara psikolojik destek hizmeti verirler. Böyle bir durumda kişi, uzmanlarımız tarafından psikiyatristlerle işbirliği içerisinde takip edilir. 

Bireysel Psikolojik Destek Türleri ve Uzmanlarımızın Çalıştığı Yaklaşımlar 

 

Söz konusu psikolojik destek olduğunda birbirinden farklı yaklaşımlardan söz edilebilir. Kurumumuz bünyesinde bulunan uzmanlarımızın bireysel psikolojik destek sunarken beslendikleri yaklaşımlara dair kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

Psikanalitik Yaklaşım:

Psikanalitik yaklaşım, Avusturyalı nörolog Sigmund Freud’un çalışmalarından temel alarak kurulan köklü bir disiplindir. Bu yaklaşımı temel alan bireysel psikolojik destek çalışmalarında sıklık, sabitlik ve ritim (çalışmanın işleyişi açısından çok) önemlidir. Görüşmeler haftada en az bir sıklıkla, kişi ve uzmanın birlikte belirlediği aynı (sabit) gün ve saatte, kırk beş dakika olacak şekilde gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde kişinin anlattığı her şey onun ruhsallığına dair kıymetli malzemeler olarak ele alınır. Konuştukları ile kişi, (uzmanın eşliğinde) iç dünyasını ve bilinçdışı çatışmalarını anlamaya çalışır. Seanslarda kişinin aklına gelenler (aklından geçen her şey:), yaşadıkları, anıları, duyguları, rüyaları, varsa gündüz düşleri, hakkında konuşularak daha bilinçdışı düzeyde hissettiği ve yaşadığı süreçlerin bilinç düzeyine yaklaşması ve kişinin bunlarla ilgili bir içgörü kazanmasına alan açmak amaçlanır. Bu yaklaşımla çalışan uzman, kişinin hikayesine eşlik eden konumdadır. Tavsiye vermekten veya kişinin problemleriyle ilgili (kişiye) çözümler sunmaktan ziyade, (sorular sorarak ve) zaman zaman yorumlarını paylaşarak kişinin hayatındaki bilinçdışı süreçleri daha iyi anlamasını ve hikayesinin sorumluluğunu alarak ruhsal bir dengeye kavuşması amacıyla güvenli bir alan açmaya çalışır. 

 

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım:

Bilişsel davranışçı yaklaşım, insan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 

Davranış tedavileri, genel bir tanımla öğrenme ilkelerinin davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir. Davranış tedavileri doğrudan uyumsuz davranışlar üzerine odaklanır. Davranışçı tedavide bireye tedavinin mantığı aktarılıp, kaygı verici durumlarla karşılaştığında kaçmak yerine, kaygıyla başa çıkmak konusunda ne tür yöntemler uygulayabileceği aktarılır. 

Psikolojik destek sürecinde danışan ile uzman çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım genellikle "şimdi ve burada" üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır. Çeşitli psikolojik sorunların yaşamı kısıtlayan etkileri danışanla birlikte saptanır. Bireyin deneyimlediği sorunlar nedeniyle yapamadığı çeşitli aktiviteler süreçteki hedefler olarak belirlenir ve süreç sonunda problemin yaşam alanlarında oluşturduğu kısıtlanmalar ortadan kaldırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanır.

Somatik Deneyimleme® Yaklaşımı:

SOMATIC EXPERIENCING® (‘Somatik Deneyimleme®’ veya ‘SE’) travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır. SE, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesi ve takibi ile oluşan tepkilerin tamamlanması, biriken hayatta kalma enerjisinin çözülmesi ve sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması ile çalışır.

Kaynaklarımızı keşfetmeye odaklı “Somatik Deneyimleme®” tekniğini uygularken duyumsama, imgeleme, içsel iyileşme gücümüz ve alt beynimizden ("reptilian brain", sürüngen beyin: beynin insanın içgüdüsel davranışlarının kaynağı olduğu düşünülen kısmı) faydalanır. Yaşadığımız zorlu durumlardan kalan gerilim ve yükü; kendi kaynaklarımızı fark ederek, yaşadıklarımızı ayrıştırıp yeniden yapılandırarak, bedensel farkındalık ve duyumlarımız yardımıyla sinir sistemimizden boşaltır. Zaman içinde sinir sistemimizin kapasitesi ve beden farkındalığımız artar, bedenimizin sihirli zekasını dinlemeyi, iyileşmenin kendi sürecine ve içimizdeki iyileşme dinamiğine güvenmeyi öğrenir. Sinir sistemimizin tekrar sağlıklı çalışır bir hale gelmesiyle; insanlarla sınırlarımızı fark eder, kendimizi güvende hisseder ve çevremizle ilişkimizde korku değil, merak ve keşfetme hali hakim olur. Zevk dahil bütün duyumlarımız daha zenginleşir ve bu dünyada yaşamanın getirdiği bütün halleri daha da derin deneyimleyebiliriz.

Amerika`da Dr. Peter Levine tarafından geliştirilmiş ve “Somatic Experiencing ®” adıyla tanınan bu yaklaşım, kişiye saygılı, duyarlı ve etkin bir uygulama olmasıyla son yıllarda hızla yayılmakta, travma çözümlemesi ve daha birçok alanda uygulama bulmaktadır.

İmkanlarımız:

Bireysel görüşmelerimiz uzmanlarımız tarafından Akatlar’daki ofisimizde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Şehir ya da ülke dışında ikamet eden veya fiziksel bir rahatsızlık sebebiyle yüz yüze gelemeyen kişiler ile değerlendirme görüşmeleri sonunda uzman tarafından da uygun görülmesi durumunda görüşmeler online platformlar üzerinden de gerçekleştirilebilir.

İlkelerimiz:

  • Bireysel psikolojik destek süreci için kişinin gönüllü olması şartıyla çalışırız. Kişi ancak kendisi bu desteği almak isterse ona bu yönde bir destek verebiliriz. 

  • Bireysel psikolojik destek almak için başvuran kişi ile yürütülecek çalışmalarda APA ve TPD’nin temel etik değerleri ve kılavuzları ışığında ilerleriz.

  • Psikolojik destek çalışmalarımızda gizlilik ilkesine uygun çalışırız. Görüşmelerde kişinin paylaştığı tüm bilgiler uzman ve kişi ile birlikte odada kalır, üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu söz konusu olduğunda gizlilik ilkesi bozulabilir ve gerekli kişilere gerekli görüldüğü kadar bilgilendirme yapılabilir. 

  • Eğitim veya bilimsel bir araştırma kapsamında yürütülen psikolojik destek hizmetleri olursa, kişinin kendisinden veya vasisinden izin almak koşuluyla kişinin izin verdiği kadar bilgi eğitim/araştırma kapsamında kullanılabilir. Bu durumda da kişinin tanınmasını sağlayacak kimlik ve benzeri bilgiler muhakkak saklı tutulur. Kişiye ait toplanan tüm veriler 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen şekilde mevzuata uygun saklanır.

  • Bireysel psikolojik destek için gelen kişiyle görüşen uzman bir sebeple kişiye yardımcı olamayacağını veya başka bir uzmanla yürütülecek çalışmanın daha faydalı olacağını düşünürse kişi, ilgili uzmana yönlendirilir.

bottom of page