top of page

Uniqus Kurumsal Hizmetler

Son yıllarda iyi oluş (wellbeing) alanında yapılan pek çok araştırma, bireylerin kişilerarası iletişim, temel yaşam becerileri, iş-yaşam dengesi gibi konulardaki zihinsel, ruhsal ve bedensel iyi oluşlarının iş performansını etkileyen faktörlerin başında geldiğine işaret etmektedir. Gün boyunca kendisiyle, kişiler arası ilişkileriyle ya da ailesiyle ilgili sorunları zihninde taşımakta olan bir birey mutlu olamadığı gibi, tüm bilgi ve becerisine rağmen eşsiz potansiyelini ortaya çıkarmakta zorlanabilir.

Kurumlara verilen kişilerarası iletişim, temel yaşam becerileri, iş-yaşam dengesi gibi konulardaki eğitim ve seminerler ile, çalışanların bireysel yaşantıları ve aile içi ilişkileriyle ilgili farkındalık kazanmaları, problem çözümüyle ilgili yetkinliklerini geliştirmeleri ve iletişim becerilerini zenginleştirmeleri hedeflenmektedir.

Kapsamlı içerikler aracılığıyla bireylerin artacak farkındalık, beceri ve yetkinlikleri sayesinde hızla değişen ve dönüşen iş dünyasına daha hızlı uyum sağlayabilmeleri ve eşsiz potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır.

Uniqus kurumsal hizmetleri, kurum çalışanlarına yönelik ihtiyaç analizlerini ve ihtiyaca yönelik tek oturumluk eğitim, seminer ve atölye çalışmalarını kapsar. Öncelikle kurumun ihtiyaçları belirlenir, sonrasındaysa hem yapılandırma hem de içerik bu ihtiyaçlara uygun, mümkün olabildiğince özgün şekilde tasarlanır.

Örnek eğitim ve seminer konuları:

 • Kurumsal kapsayıcılık mümkün mü? Eşsiz kişiliklere kurum ortamında yer açabilmek

 • Kronik stres ve travma: Sinir sisteminin esnek dayanıklılık kapasitesini geliştirmek

 • Kaygı ve tükenmişlik duygusu: Kaygı mıdır tüketen tek başına, yoksa duyulmamış/söze dökülmemiş kaygı mı?

 • Bağlarımız, bağlılıklarımız ve bağımlılık

 • Çatışma yönetimi: Susmak mı ses çıkarmak mı?

 • Şiddet türleri ve şiddetsiz iletişim: Mobbing

 • Yetişkinlikte resilience (psikolojik sağlamlık): Zorluklara katlanabilme becerisi

 • Seçenekler arasında seçeneksiz kalmak: Karar almanın zorluğu ve karar yorgunluğu

 • Multitasking miti: Birkaç işi aynı anda yapmak bir beceri mi yoksa hata mı?

 • Pozitif düşünme becerisi ve toksik pozitiflik

 • Uzaktan Çalışma: Yakından çalışmayı kaybetmek vs. otonomi kazanmak

 • İlişkide sınırlar: Kendine ve ötekine alan açabilmek

 • Yaratma cesareti ve kendini gerçekleştirme

 • Rekabet: Rekabet duygusuna neden ihtiyacımız var? Fazlası zarar mı, azı karar mı?

 • IQ vs EQ (Duygusal Zeka): 21. yüzyıl becerileri ve duygusal zeka

 • Takım çalışması, ekip başarısı: Grup dinamikleri ve çeşitlilikten doğan sinerji

 • Özü tanımak ve içsel benliği keşif: Özsaygı-Özşefkat-Özgüven

bottom of page