top of page
WhatsApp Image 2022-05-31 at 00_edited.jpg
Sedanur Sorgun
Uzman Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’nı yüksek onur derecesi ile bölüm ikincisi olarak tamamlamış ve Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü alarak mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir dönemini Erasmus Değişim Programı kapsamında University of Groningen’de (Hollanda) sürdürmüştür. Yine Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı’nda “Anneliğe Geçiş Döneminde Öz-Yeterliğin Boylamsal Olarak İncelenmesi” isimli tez çalışmasıyla uzmanlığını almıştır. Uzmanlık deneyimini üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde (BÜREM) bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları ile edinmiştir. 2018-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince yer aldığı araştırma projeleri kapsamında hamilelik, ebeveynliğe geçiş süreci, anne ruh sağlığı, erken dönem anne-çocuk ilişkisi ve 0-3 yaş çocuk gelişimi üzerine çalışmalar yürütmüştür. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Erken Çocukluk Birimi Bebek95’te aile rehberliği programlarına destek olmaktadır. Araştırma alanındaki deneyimlerinin ardından pratikte de hamilelik, doğum ve ebeveynlik süreçleri ile çalışmaya yönelmiş ve İstanbul Doğum Akademisi’nden aldığı Doğuma Hazırlık Eğiticisi/Doula ve Doğum Psikoterapisi Eğitimiile çalışmalarını desteklemiştir. Klinik Psikolog Hakan Kızıltan’ın Dinamik Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi’ne devam etmektedir. Yetişkinlerle yürüttüğü bireysel psikolojik danışmanlık çalışmalarının yanı sıra hamileler ve ebeveynlere yönelik grup çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.

bottom of page