top of page
serra photo_edited.jpg

Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu
Klinik Psikolog


Klinik psikoloji doktora eğitimini Boston Üniversitesi’nde, doktora sonrası Klinik çalışmalarını Cambridge Hastane’sinde tamamladıktan sonra 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne tam zamanlı öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2000-2022 yılları arasındaki başlıca akademik çalışmaları zor koşullarda yaşayan çocukların psikososyal gelişimine ilişkin olup, bu konuda çeşitli önleyici uygulama programları geliştirmiştir. Tüm bu uygulama ve araştırma konularını sosyal politika çalışmaları ile birleştirmiştir. Hak temelli özellikle çocuklarla çalışan STK’larla çalışmış olup, alana yeni katılan
gönüllülerin eğitimlerine uzun yıllar destek vermiştir. Klinik psikoloji alanına yönelik olarak Türk Psikologlar Derneği’nin Etik Yönetmeliği üzerinde çalışan ekip içinde yer almıştır.
Doktora eğitiminde almış olduğu yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi
eğitimine ek olarak travmanın bedendeki izdüşümlerini dönüştürme alanı açan Somatik Deneyimleme ve Integral Somatik Psikoloji yaklaşımlarında uygulayıcı olmuştur.  Somatik Experiencing International ve EASE (European Association for
Somatic Experiencing) tarafından akredite edilmiş Somatik Deneyimleme yaklaşımının uygulayıcısıdır. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olarak, tam zamanlı klinik çalışmalara ağırlık vermektedir.

İletişim: info@uniquspsikoloji.com

bottom of page