top of page

Sezen Bektaş
Yabancı Dil Eğitim Uzmanı, PhD (c)

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Lisans Programını fakülte birinciliği ile tamamlayarak 2013 senesinde mezun olmuştur. Lisans eğitiminin hemen akabinde Comenius Asistanlığı Programı ile İspanya’ya giderek İspanyolca-İngilizce iki dilli eğitim veren bir devlet okulunda 9 ay süresince staj yapmıştır. Bu staj kapsamında çokdilli ve çokkültürlü sınıflarda farklı yaş gruplarındaki öğrencilere İngilizce eğitimi verme fırsatı bulmuştur. 2014-2015 yılları arasında Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda yarı zamanlı okutman olarak görev almıştır. 2017 yılında, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Şu anda da aynı programda doktora eğitimine devam etmektedir. 2015 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans ve devam etmekte olan doktora eğitimi süresince, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almış; alanında çeşitli seminer, sempozyum, çalıştay ve konferanslara katılmış; ve bu gibi etkinliklerin organizasyonunda aktif rol almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Sezen Bektaş Yüksel lisans eğitiminden bu yana çeşitli kurumlarda (Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları, Hisar Eğitim Vakfı Okulları gibi), yüz yüze ya da çevrimiçi İngilizce bireysel/grup dersleri vermektedir. Kurumsal İngilizce eğitimlerine ek olarak, farklı motivasyonlarla İngilizce eğitim almak isteyen farklı yaş gruplarından kişilerle bireysel olarak çalışmalarını yıllardır sürdürmektedir.

bottom of page