top of page

Grupla Psikolojik Destek Nedir?

Bir psikolojik destek türü olarak kullanılan grup ile yapılan psikolojik destek çalışmaları birden fazla kişinin ve en az bir uzmanın bir araya gelerek oluşturduğu, süreli veya açık olarak devam eden, haftada en az bir buluşma ile gerçekleşen çalışmalardır. Bu çalışmalarda kişiler, diğer üyeler ve uzman ile karar verilen ortak amaç ve hedefler doğrultusunda grup deneyimini yaşayarak kendi temaları ile ilgili çalışabilirler.  Bu temaların nasıl ve ne şekilde çalışıldığı grubun uygulama yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Bu yöntemler söze dayalı, eyleme dayalı ve sanat tekniklerine dayalı olabilmektedir. 

Programlarımız:

Uniqus Grup Çalışmaları, her yaş grubunun ihtiyaçlarına göre planlanmış; çeşitli temaların  ve süreçlerin çalışıldığı; 6-12 katılımcı ile gerçekleşen; tek günlük veya haftalık oturumlar şeklinde yürütülen çalışmalardır.  Bu çalışmalarda, kişilerin grup deneyimi ile birlikte çeşitli temaları çalışmaları ve kendi süreçlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Grup oturumları boyunca grup psikoterapisi temel ilkeleri çerçevesinde hareket edilmekte ve gizlilik korunmaktadır. Bu çalışmalarda dışavurumcu teknikler; eylemsel grup teknikleri,  sanat terapisi teknikleri ve paylaşım odaklı teknikler kullanılmaktadır.  

Yaş Gruplarına Göre Planlanmış Eylemsel Grup Çalışmaları

Eylemsel grup tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmalarda kişilerin konuşma ile birlikte eylem ve oyun aracılığıyla çeşitli temalarda farkındalık kazanmaları ve kendi süreçleriyle ilgili çalışmaları hedeflenmektedir. Bu gruplar okul öncesi, okul çağı, ergen, ve yetişkin dönemlere uyarlanarak yaş aralıklarına göre oluşturulur.

 

Yaş Gruplarına Göre Planlanmış Sanat Terapisi Grup Çalışmaları

Sanat, yaratıcılık, drama, hareket, hikaye anlatımı gibi dışavurumcu tekniklerin kullanıldığı bu çalışmalarda bireylerin iliski kurmaları, farkındalık kazanarak kendi benlik gelişimlerine olumlu katkı ve destek sağlamaları hedeflenmektedir. Bu gruplar okul öncesi, okul çağı, ergen, ve yetişkin dönemlere uyarlanarak yaş aralıklarına göre oluşturulur.

 

Yaş Gruplarına Göre Planlanmış Paylaşım Grupları

Güvenli grup ortamında grup kurallarına göre düzenlenen bu çalışmalarda haftalık buluşmalarla  paylaşım, destek ve farkındalık hedeflenmektedir. 

 

İmkanlarımız:

 • Grup çalışmalarını kurum içi ofislerinizde ve kurum ofisimizde yüz yüze veya Zoom platformu aracılığı ile online olarak gerçekleştirebiliriz.

 • Grup çalışmalarını tematik olacak şekilde daha önce belirlenmiş konular çerçevesinde veya genel grup süreci olarak planlayabiliriz.

 • Grup çalışmalarını kurumunuzun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda haftalık oturumlar veya günlük tek oturum olarak planlayabiliriz.

Uygulama Şekli: 

 • 6-12 kişilik gruplar

 • Online ya da yüz yüze oturumlar

 • 1 gün – (Her oturum 2 saat olacak şekilde aynı gün içinde 4 oturum)– toplam 8 saat

 • 12 hafta – (Haftada 2 saat) – toplam 24 saat

 • Açık Süreli – (Haftada 2 saat) 

 

İlkelerimiz:

 • Grup psikolojik destek süreci için kişinin gönüllü olması şartıyla çalışırız. Kişi ancak kendisi bu desteği almak isterse ona bu yönde bir destek verebiliriz. 

 • Grup psikolojik destek almak için başvuran kişi ile yürütülecek çalışmalarda APA ve TPD’nin temel etik değerleri ve kılavuzları ışığında ilerleriz.

 • Grup psikolojik destek çalışmalarımızda gizlilik ilkesine uygun çalışırız. Görüşmelerde kişinin paylaştığı tüm bilgiler uzman ve diğer uyelerle birlikte grupta kalır, üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu söz konusu olduğunda gizlilik ilkesi bozulabilir ve gerekli kişilere gerekli görüldüğü kadar bilgilendirme yapılabilir. 

 • Eğitim veya bilimsel bir araştırma kapsamında yürütülen psikolojik destek hizmetleri olursa, kişinin kendisinden veya vasisinden izin almak koşuluyla kişinin izin verdiği kadar bilgi eğitim/araştırma kapsamında kullanılabilir. Bu durumda da kişinin tanınmasını sağlayacak kimlik ve benzeri bilgiler muhakkak saklı tutulur. Kişiye ait toplanan tüm veriler 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen şekilde mevzuata uygun saklanır.

 • Grup psikolojik destek için gelen kişiyle görüşen uzman bir sebeple kişiye yardımcı olamayacağını veya başka bir uzmanla yürütülecek çalışmanın daha faydalı olacağını düşünürse kişi, ilgili uzmana yönlendirilir.

bottom of page