top of page
EĞİTİM (2).png

Hoşgeldiniz!

Biz Uzm. Psk. Dan. Merve Dökmeci ve Kln. Psk. Hüseyin Yüksel olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olduğumuz ve birlikte çalıştığımız yıllardan beri ruh sağlığı alanında insanlara hizmet verebilme hayaliyle kurduğumuz UNIQUS Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık şirketini 2021 yılı itibariyle hayata geçirdik. 
Ruh sağlığı ve eğitim alanlarında uzun yıllardır bulunan uzmanlar olarak, uzmanlık alanlarımız doğrultusunda kurumsal eğitim ve bireyle/grupla psikolojik danışma alanlarında bireylere ve kurumlara çözümler sunmayı hedefliyoruz. 
Son yıllarda iyi oluş (wellness) alanında yapılan pek çok araştırma, bireylerin kişilerarası iletişim, temel yaşam becerileri, iş-yaşam dengesi gibi konulardaki zihinsel, ruhsal ve bedensel iyi oluşlarının iş performansını etkileyen faktörlerin başında geldiğine işaret etmektedir. Gün boyunca kendisiyle, kişiler arası ilişkileriyle ya da ailesiyle ilgili sorunları zihninde taşımakta olan bir birey mutlu olamadığı gibi, tüm bilgi ve becerisine rağmen eşsiz potansiyelini ortaya çıkarmakta zorlanabilir. 
Kurumlara verilen kişilerarası iletişim, temel yaşam becerileri, iş-yaşam dengesi gibi konulardaki eğitim ve seminerler ile, çalışanların bireysel yaşantıları ve aile içi ilişkileriyle ilgili farkındalık kazanmaları, problem çözümüyle ilgili yetkinliklerini geliştirmeleri ve iletişim becerilerini zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitim ve seminerler aracılığıyla bireylerin artacak farkındalık, beceri ve yetkinlikleri sayesinde hızla değişen ve dönüşen iş dünyasına daha hızlı uyum sağlayabilmeleri ve eşsiz potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır.

bottom of page