top of page
WhatsApp Image 2022-06-24 at 16.11.38.jpeg
İpek Çopuroğlu
Uzman Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programını onur derecesi ile bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilmiştir. “COVID-19’a Karşı Ön Saflarda Çalışan Kadın Hemşireler: Nitel Bir İnceleme” (Women Nurses Working On The Front Lines Against COVID-19: A Qualitative Inquiry) başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak bu programdan yüksek onur derecesiyle mezun olmaya hak kazanmıştır.

Eğitimi süresince hafıza, çocuk gelişimi, anne-çocuk ilişkisi vb. konularda çeşitli araştırma projelerinde çalışmış ve pek çok psikanalitik sempozyuma katılım sağlamıştır. Lisans eğitimi esnasında gönüllü stajını İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı yatan hasta servisi ve polikliniğinde gözlem yaparak ve vaka toplantılarına katılarak gerçekleştirmiş, yüksek lisans eğitimi dahilinde ise 2 yıl süresince Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma Merkezi’nde (BÜPAM) Prof. Serra Müderrisoğlu süpervizörlüğünde stajyer psikoterapistlik yapmıştır.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) sunduğu çeşitli eğitimlere katılmış, World Human Relief’in 36 Saatlik Klinik Düzeyde Uluslararası Travma Çalışmaları eğitimini tamamlamıştır.

Şu anda yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce dillerinde psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.

 

İletişim: +90 (507) 321 57 30

bottom of page