top of page

UNIQUS Kurumsal İngilizce Eğitimi Programları


Uniqus Kurumsal İngilizce Eğitim Programları ile, globalleşen dünyada ekibinizin iş hayatında ve gündelik yaşamda gereksinim duyduğu İngilizce iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kurum içi ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanmış ve ekibinize özel tasarlanmış dil eğitimi içerikleri ile çalışanlarınızın İngilizceyi iş ve sosyal hayatlarında
güvenle kullanabilmeleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, kurumlara üç farklı eğitim programı sunmaktayız:


Genel İngilizce Eğitimi Programı:


Genel İngilizce Eğitimi Programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR-Common European Framework of Reference) uygun olarak A1-A2, B1-B2 ve C1 seviyelerinde düzenlenmektedir. Bu üç seviye, pratik ve günlük İngilizce kullanım becerilerinin yanı sıra akademik İngilizce becerisini de geliştirmektedir.

 

Genel İngilizce eğitim programımız, dilin ediniminde önemli olan temel alanlara (dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme, konuşma ve yazma) odaklanmaktır. Bu bağlamda, programımız sadece dilbilgisi ağırlıklı olmayıp, dilin bütün özellikleri ile konuşarak, dinleyerek, okuyarak ve yazarak bir bütün halinde ve iletişim-odaklı aktivitelerle öğrenileceği prensibi üzerine kurulmuştur.


Konuşma Odaklı İngilizce Eğitimi Programı:


Konuşma Odaklı İngilizce Eğitimi Programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR-Common European Framework of Reference) seviyelerine paralel olarak geliştirilmiştir. Bu eğitim programın en önemli amaçlarından biri, katılımcıları dünyanın her yerinde etkili ve öz güvenli bir şekilde İngilizce iletişim kurabilir seviyeye getirmektir. Bu program çerçevesinde katılımcıların eğitmen rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılmaları, her derste sürekli pratik yaparak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmaları ve anlamaları hedeflenmektedir.

 

İş İngilizcesi Eğitimi Programı:


İş İngilizcesi Eğitimi Programımız, iş hayatınızda ve mesleki çalışmalarınızda gereksinim duyacağınız İngilizce bilgisini ve becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası bir iş ortamında etkili bir iletişim kurabilmek güçlü İngilizce becerilerinden fazlasını gerektirmektedir. Bu farkındalıkla programımız, İngilizce iş yapmak için ihtiyaç duyulan en yaygın dilbilgisi yapıları ve kelime bilgisine ek olarak gerçek yaşamda karşılaşılan iş durumlarına ve kültürler arası iletişimin önemli yönlerine odaklanmaktadır. Diğer programlardan farklı olarak, bu eğitim için en az orta seviye temel İngilizce yetkinliği şartı aranmaktadır.

 

İmkanlarımız:

 • Eğitimlerimizi kurum içi ofislerinizde yüz yüze veya Zoom platformu aracılığı ile

 • online olarak gerçekleştirebiliriz.

 • Eğitimlerimizi kişilere özel bire bir ya da seviyelere göre şekillendirilmiş gruplar

 • için planlayabiliriz.

 • Eğitimlerimizi kurumunuzun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı saatlik

 • çalışma programları şeklinde planlayabiliriz.

 • İlkelerimiz:

 • Kurumların ve çalışanların İngilizce eğitimi ile ilgili hedef ve ihtiyaçlarını doğru

 • analiz etmek ve bu ihtiyaçlara yönelik doğru çözümler sunmak

 • Kurum çalışanlarını İngilizce öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve

 • böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak

 • Kurum çalışanlarının İngilizce eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde

 • kullanılmasını sağlamak

 • Eğitim programı içeriklerini ve işleyişlerini gelişen teknoloji ile sürekli desteklemek

 • ve mevcut müfredatları bu gelişmeler ışığında yenilemek

 • Her katılımcı için aylık raporlar hazırlamak ve periyodik olarak kurumlara iletmek

bottom of page